Thông báo

Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020

THÔNG BÁO

Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020

Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo tiềm năng giải quyết các vấn đề trong chuỗi cung ứng ngành khai thác và chế biến hải sản (từ công nghệ đánh bắt, giải pháp tàu thuyền, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, chế biến, thị trường đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản) có khả năng phát triển thành các sản phẩm, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ tốt.

 

Điều 1. Đối tượng dự thi

Các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có giải pháp đổi mới sáng tạo, công nghệ áp dụng (sau đây gọi chung là các giải pháp) cho các công đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng ngành khai thác và chế biến hải sản nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại hiện nay, nhằm nâng cao chuỗi giá trị ngành khai thác và chế biến hải sản và đảm bảo sự bền vững của ngành cũng như của môi trường.

Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia một hay nhiều hồ sơ dự thi.

Các giải pháp đã được thương mại hóa thành công ở quy mô lớn không phải là đối tượng hướng tới của Cuộc thi này.

Điều 2. Lĩnh vực dự thi

Tất các các lĩnh vực liên quan giải quyết các vấn đề còn tồn tại hiện nay trong ngành khai thác và chế biến hải sản, tập trung vào các lĩnh vực chính: khai thác, bảo quản sau thu hoạch, chế biến, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản… 

Điều 3. Đăng ký dự thi

1. Thời gian đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 20/11/2020.

2. Trình tự đăng ký

- Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn/, hoặc gửi trực tiếp/gửi thư tới Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Bước 2: Gửi thuyết minh dự thi. Thuyết minh được gửi qua email, hoặc trực tiếp/gửi thư tới Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa chỉ liên hệ và gửi hồ sơ: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 04 Xuân Diệu, phường 7, Tp. Vũng Tàu | Email: startup.brvt@gmail.com | Số điện thoại liên hệ: 0254.650.1999 | 0977.337.792.

3. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi bao gồm 01 bộ hồ sơ gốc, được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, bao gồm các tài liệu sau đây:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu):

- Thuyết minh giải pháp (theo mẫu).

- Các tài liệu kèm theo khác nếu có.

- Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả Cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự thi cho người dự thi.

Điều 4. Các vòng thi

1. Vòng Sơ khảo

- Thời gian: 20-27/11/2020.

- Hội đồng giám khảo sẽ chấm, xét tuyển các hồ sơ dự thi, lựa chọn tối đa 20 hồ sơ vào Vòng Chung kết.

2. Vòng Chung kết

- Thời gian: Tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm: tại thành phố Vũng Tàu.

- Đại diện tác giả của hồ sơ được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo sẽ thuyết trình trước Hội đồng giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả. Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tương ứng cơ cấu giải thưởng.

- Các giải pháp tham gia tại Vòng chung kết nếu chưa có sản phẩm hoàn thiện phải có phiên bản mẫu (bản khả dụng tối thiểu) hoặc bản mô tả/mô phỏng để dự thi.

Điều 5. Các hoạt động hỗ trợ trong cuộc thi

- Hội thảo phát động và tọa đàm với các chuyên gia trong lĩnh vực khai thác và chế biến hải sản.

- Các tác giả dự thi được hỗ trợ kết nối để khảo sát trực tiếp tại địa phương để tìm hiểu về thực trạng các vấn đề còn tồn tại (nếu cần thiết).

- Các tác giả dự thi được cố vấn hỗ trợ và tập huấn để hoàn thiện hồ sơ, giải pháp để tham dự Vòng Chung kết

Điều 6. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi

1. Ban Tổ chức do Sở Khoa học và Công nghệ là trưởng ban, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty Hiệp lực và Phát triển Việt, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và các cơ quan liên quan là thành viên. Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) là cơ quan thường trực chủ trì, hợp đồng, hợp tác với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức Cuộc thi.

2. Hội đồng Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập, gồm đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, các doanh nhân thành công, các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực khai thác, chế biến hải sản, công nghệ, kinh doanh, nhà đầu tư… có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá các hồ sơ dự thi.

3. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo không được tham gia dự thi.

Điều 7. Tiêu chí chấm điểm

- Tính đổi mới sáng tạo

- Sự hoàn thiện

- Khả năng giải quyết vấn đề thực tế

- Khả năng thương mại hóa và tăng trưởng

- Tác động và ý nghĩa về kinh tế-xã hội-môi trường

- Khả năng ứng dụng hoặc phát triển giải pháp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Khả năng thuyết trình (Vòng chung kết)

Điều 8. Giải thưởng

05 Giải thưởng tiền mặt: bao gồm:

- 01 Giải Nhất trị giá 50.000.000 triệu đồng;

- 04 Giải Tiềm năng, mỗi giải trị giá 20.000.000 triệu đồng.

- Các tác giả vào Vòng Chung kết được tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Các giải thưởng khác do nhà tài trợ lựa chọn và trao giải (nếu có).

Điều 9. Nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi

Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Điều 10. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự thi

1. Thực hiện các quy định tại Thể lệ Cuộc thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi chấm thi và công bố trao giải.

2. Không sử dụng các giải pháp đạt giải được công bố công khai tại các Cuộc thi khác có tính chất tương tự để tham gia dự thi. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng giải pháp tham gia Cuộc thi này để tham dự các Cuộc thi khác./.

Thể lệ cuộc thi: tại đây

Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://tiny.cc/FIC-dangky.

Phiếu đăng ký: tải tại đây

Hình ảnh, tài liệu truyền thông: https://tiny.cc/FIC-BRVT

-------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ

➤ Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT

➤ Địa chỉ: Số 04 Xuân Diệu, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

➤ Email: startup.brvt@gmail.com

➤ Website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn/

➤ Fanpage:https://www.facebook.com/startup.brvt

➤ Hotline: 0254.650.1999 | 0977337792.