Thông báo

Thông báo đăng ký "Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam"

  • 22/03/2021

      Phòng Khoa học và Công nghệ kính gửi tới quý thầy cô thông báo về "Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam".

      Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021. Giải thưởng tập trung vào các công trình khoa học công nghệ trong 6 lĩnh vực:

      1. Công nghệ Thông tin, Điện tử, Viễn Thông

      2. Cơ khí và Tự động hóa

      3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

      4. Công nghệ Vật liệu

      5. Công nghệ nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên

      6. Tiết kiệm năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng mới

     Chi tiết về Giải thưởng, Quy chế, Mẫu đăng ký và thời gian tổ chức vui lòng tham khảo thông báo đính kèm.

     Kính đề nghị Lãnh đạo đơn vị thông báo tới giảng viên, CBVC và học viên quan tâm đăng ký tham dự theo biểu mẫu đính kèm. 

     Hồ sơ đăng ký tham dự gửi về Phòng KH&CN (1 bản giấy có chữ ký và bản điện tử qua địa chỉ email khcn@ntu.edu.vn) trước ngày 10/10/2021.

 

Thông báo đính kèm:

Thông báo Giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam