Thông báo

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2023 tỉnh Bình Thuận

  • 18/05/2022
     Phòng KH&CN xin gửi các Quý thầy cô Thông báo số 569/TB-SKHCN của Sở KH&CN tỉnh Bình Thuận về việc đề xuất nhiệm vụ cấp Quốc gia thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2023 do Bộ KH&CN quản lý.
     Các dự án được ưu tiên:
              - Đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương gắn với quản lý, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ.
              - Chương trình sẽ ưu tiên hỗ trợ các nhiệm vụ thực hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và các địa phương chưa có nhiệm vụ cấp quốc gia tham gia chương trình giai đoạn 2020-2022.
     Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN gửi về Phòng KHCN chậm nhất 17h00 ngày 19/05/2022.  
     Biểu mẫu đề xuất đề tài và một số định hướng xem chi tiết trong Thông báo 569
 
File đính kèm: