Thông báo

Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho Sinh viên trong cơ sở GDĐH năm 2021

  • 10/06/2021

Phòng Khoa học và Công nghệ xin gửi đến quý vị Công văn số 2378/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở Giáo dục đại học năm 2021.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ được điều chỉnh:

        - Thời gian cũ: Từ ngày 20/05/2021 đến 17 giờ 00 ngày 30/06/2021

        - Thời gian sau khi điều chỉnh: Từ ngày 20/05/2021 đến 17 giờ 00 ngày 30/08/2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Công văn số 2378/BGDĐT-KHCNMT

Xem Thông báo tiếp nhận hồ sơ giải thưởng tại địa chỉ sau:

https://phongkhcn.ntu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/n/thong-bao-xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-cong-nghe-danh-cho-sinh-vien-trong-cac-co