Thông báo

Thông báo số 1 về Hội thảo Khoa học quốc tế về thủy sản lần thứ 10 - IFS2022

  • 29/08/2022

     Phòng KH&CN kính gửi đến quý thầy cô thông báo số 1 về Hội thảo Khoa học quốc tế về thủy sản lần thứ 10 - IFS2022.

     Hội thảo được tổ chức bởi Trường Đại học Nha Trang, Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm Tp. HCM, Đại học Nông Lâm Huế dự kiến diễn tra từ ngày 05-07/12/2022.

     Hội thảo IFS lần thứ 10 với chủ đề "Adapt to changes" nhằm chia sẻ kiến thức mới nhất cũng như giới thiệu những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học thủy sản và nuôi trồng thủy sản của các quốc gia thành viên đến với cộng đồng khoa học quốc tế; tạo diễn đàn cho các nhà khoa học và sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu của mình.

     Các mốc thời gian:

          - Hạn chót đăng ký tham dự và gửi bài báo cáo tóm tắt: trước ngày 15/9/2022

          - Hạn chót đăng ký tham dự đối với đại biểu không gửi bài: trước ngày 25/11/2022

          - Thời gian tổ chức hội thảo: Dự kiến từ ngày 05/12/2022 đến ngày 07/12/2022

      Website đăng ký và gửi bài: https://ifs2022.ntu.edu.vn/

      Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo thông báo gửi kèm bên dưới.

File đính kèm:

1. Thông báo số 1