Thông báo

Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 2 năm 2020

   Triển khai kế hoạch xét duyệt đề tài cấp cơ sở năm 2020, Phòng KH&CN xin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 644 của Hiệu trưởng về việc xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 2 năm 2020 (file đính kèm).

   Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, khó khăn xin vui lòng liên hệ với Phòng KH&CN (Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó trưởng Phòng KH&CN) để có sự hỗ trợ cần thiết, kịp thời.

File đính kèm:

      1. Thông báo 644.

      2. Quyết định 291 về định mức xây dựng dự toán kinh phí đề tài cấp Trường và đề tài NCKH của Sinh viên; 

      3. Biểu mẫu phục vụ xét duyệt  đề tài cấp Trường và đề tài NCKH của Sinh viên đợt 2 năm 2020.

      4. QĐ 1258 Quy định quản lý đề tài cấp Trường.

      5. QĐ 1658 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên.