Thông báo

Thông tin về Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 6 năm 2022

  • 17/06/2022

       Phòng KH&CN kính gửi đến quý thầy cô và các em sinh viên thông tin về Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 6 năm 2022 do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức.

       Chủ đề của diễn đàn "Digital Economy - Digital Society"

Chi tiết về Diễn đàn, cách thức đăng ký, biễu mẫu vui lòng tham khảo tại website: https://cutt.ly/ISSF2022