Thông báo

Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học quốc tế ICBF 2021

  • 15/07/2021

Phòng Khoa học và Công nghệ xin gửi đến quý thầy cô Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học quốc tế ICBF 2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên"The International Conference on Business and Finance” (ICBF 2021vào ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2021. Đây là cơ hội để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kinh doanh, Luật kinh tế và kinh doanh, ...

Những nghiên cứu được xét duyệt trong hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn, có uy tín thuộc danh mục SCOPUS/ISI như: 

•   Special Issue on Volatility of Natural Resources Commodity Prices and Ecomomic Performance in the Post Covid-19 Era: Implications for Promoting Green Sector, Resources Policy Journal - ISI – SSCI Q1;

•   International Review of Financial Analysis (SSCI);

•   The Singapore Economic Review (World Scientific) – SSCI;

•   Asian Journal of Law and Economics (De Gruyter Publisher) – ISI-ESCI;

•   Journal of Economic Development (Chung-Ang University) – Scopus;

•   International Journal of Economics and Management (University Putra Malaysia) – Scopus;

•   Book Series “Vietnam and the Global Economy” (World Scientific, Singapore).

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính nhờ Quý Thầy/cô chia sẻ thông tin hội thảo rộng rãi để các Giảng viên, Nhà nghiên cứu, Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học của trường,... quan tâm có thể tham gia viết bài và tham dự Hội thảo. Đây là nhân tố quan trọng để góp phần làm nên sự thành công của Hội thảo. 

Các bài viết được Ban tổ chức lựa chọn biên tập in trong Kỷ yếu hội thảo và có đăng ký giấy phép xuất bản (có mã số ISBN).

Các mốc thời gian quan trọng:

30/08/2021: Hạn cuối nộp bài

10/09/2021: Hạn cuối đăng ký tham dự

27-28/09/2021: Ngày diễn ra hội thảo

Để biết thêm thông tin chi tiết Hội thảo, Quý Thầy/Cô vui lòng truy cập:

1. Trang website chính thức của Hội thảo: https://icbf2021.sciencesconf.org/

2. Thông tin Hội thảo sẽ được thường xuyên cập nhật trên website của Viện Nghiên cứu kinh doanh-UEH:  http://icbf.ueh.edu.vn

3. Facebook của Hội thảo: https://www.facebook.com/icbf.ueh

File đính kèm:

Thư mời