Thông báo

Thư mời viết bài cho Hội thảo Đào tạo trực tuyến: Công nghệ - Học liệu - Con người

  • 23/09/2022

    Phòng KH&CN kính gửi đến quý thầy cô Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học, chủ đề "Đào tạo trực tuyến: Công nghệ - Học liệu - Con người". Hội thảo được tổ chức bởi Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế. 

    Hội thảo được dự kiến tổ chức vào ngày 5 tháng 11 năm 2022 tại Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế.

    Thời hạn nộp bài:

        - Đăng ký, gửi bản tóm tắt: 20/09/2022

        - Nhận bản toàn văn: 10/10/2022

        - Sửa và nộp lại bài sau phản biện: 15/10/2022 - 25/10/2022

        - Bài viết xin gửi về Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế qua thư điện tử: hoeit@hueuni.edu.vn

      Chi tiết thêm về Hội thảo vui lòng tham khảo file đính kèm

File đính kèm

Thư mời viết bài