Thông báo

Thư mời viết bài cho Hội thảo KH Quốc gia "Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam" lần thứ 2 (CLSCM-2022)

  • 07/06/2022
Phòng KHCN xin gửi đến Quý Thầy/Cô thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc gia "Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 2 (CLSCM-2022)" với chủ đề "Giải pháp phát triển Logistics và Chuỗi cung ứng bền vững của Việt Nam"
     Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý thầy cô vui lòng tham khảo Thư mời viết bài đính kèm.
          Các mốc thời gian:
               - Hạn nộp bài toàn văn (full text paper): 15/07/2022
               - Thời gian tổ chức Hội thảo: 14/10/2022
 
File đính kèm: