Thông báo

Thư mời viết bài hội thảo KH "Một số hướng nghiên cứu tiềm năng trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ hiện nay"

         Phòng KHCN xin kính gửi quý thầy/cô Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học do Trường Đại Khánh Hòa tổ chức. Chủ đề của Hội thảo "Một số hướng nghiên cứu tiềm năng trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ hiện nay"
         Nội dung Thư mời, thời gian, địa điểm và thể lệ của bài viết vui lòng tham khảo file đính kèm.
                   - Thời hạn nhận bản tóm tắt: từ ngày 10/01/2021 đến ngày 31/01/2021.   
                   - Thời hạn nhận bài toàn văn: từ ngày 20/02/2021 đến ngày 10/04/2021
                   - Thời gian & địa điểm tổ chức Hội thảo:  ngày 29/05/2021 tại Trường Đại học Khánh Hòa, 01 Nguyễn Chánh - Nha Trang - Khánh Hòa
File đính kèm: