Thông báo

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang 8-2021

       Phòng KH&CN xin thông báo về việc viết bài tham dự Hội thảo Quốc tế do Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Hội thảo "The 2021 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE 2021)" sẽ được tổ chức vào tháng 8/2021 tại Trường Đại học Nha Trang.
       Thông tin chị tiết hội thảo tại website: http://icsse2021.hcmute.edu.vn
       Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng KH&CN (Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó trưởng Phòng KH&CN) để có sự hỗ trợ cần thiết.
 
File đính kèm: