Thông báo

Danh sách tin

    Phòng KHCN xin gửi đến Quý Thầy/Cô thông báo 51/TB-ĐHNT về việc xây dựng nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh đón đầu năm 2022.
    Chi tiết thông báo cùng với các hướng dẫn, biểu mẫu vui lòng tham khảo các file đính kèm.
    Hồ sơ gửi vê về Phòng KH&CN bao gồm 01 bản in trên giấy có chữ ký của trưởng đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ và bản điện tử (theo địa chỉ email: myhanhtt@ntu.edu.vnkhcn@ntu.edu.vn) chậm nhất là ngày 22/02/2021 để Phòng tổng hợp trình Giám hiệu xem xét và phê duyệt kế hoạch. Thành phần hồ sơ gửi về Phòng KH&CN đối với mỗi nhiệm vụ xem trong thông báo số 51.
    Việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN là cơ sở quan trọng để Phòng KHCN trình lãnh đạo Nhà trường xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2022 và gửi đề xuất đến Bộ KHCN, Bộ GDĐT và Sở KHCN các tỉnh.   
    Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng KH&CN (Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó trưởng Phòng KH&CN) để có sự hỗ trợ cần thiết.
      Xin gửi kèm theo thông báo này: 

THÔNG BÁO

Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020

Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo tiềm năng giải quyết các vấn đề trong chuỗi cung ứng ngành khai thác và chế biến hải sản (từ công nghệ đánh bắt, giải pháp tàu thuyền, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, chế biến, thị trường đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản) có khả năng phát triển thành các sản phẩm, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ tốt.

 

Điều 1. Đối tượng dự thi

Các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có giải pháp đổi mới sáng tạo, công nghệ áp dụng (sau đây gọi chung là các giải pháp) cho các công đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng ngành khai thác và chế biến hải sản nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại hiện nay, nhằm nâng cao chuỗi giá trị ngành khai thác và chế biến hải sản và đảm bảo sự bền vững của ngành cũng như của môi trường.

Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia một hay nhiều hồ sơ dự thi.

Các giải pháp đã được thương mại hóa thành công ở quy mô lớn không phải là đối tượng hướng tới của Cuộc thi này.

Điều 2. Lĩnh vực dự thi

Tất các các lĩnh vực liên quan giải quyết các vấn đề còn tồn tại hiện nay trong ngành khai thác và chế biến hải sản, tập trung vào các lĩnh vực chính: khai thác, bảo quản sau thu hoạch, chế biến, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản… 

Điều 3. Đăng ký dự thi

1. Thời gian đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 20/11/2020.

2. Trình tự đăng ký

- Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn/, hoặc gửi trực tiếp/gửi thư tới Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Bước 2: Gửi thuyết minh dự thi. Thuyết minh được gửi qua email, hoặc trực tiếp/gửi thư tới Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa chỉ liên hệ và gửi hồ sơ: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 04 Xuân Diệu, phường 7, Tp. Vũng Tàu | Email: startup.brvt@gmail.com | Số điện thoại liên hệ: 0254.650.1999 | 0977.337.792.

3. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi bao gồm 01 bộ hồ sơ gốc, được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, bao gồm các tài liệu sau đây:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu):

- Thuyết minh giải pháp (theo mẫu).

- Các tài liệu kèm theo khác nếu có.

- Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả Cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự thi cho người dự thi.

Điều 4. Các vòng thi

1. Vòng Sơ khảo

- Thời gian: 20-27/11/2020.

- Hội đồng giám khảo sẽ chấm, xét tuyển các hồ sơ dự thi, lựa chọn tối đa 20 hồ sơ vào Vòng Chung kết.

2. Vòng Chung kết

- Thời gian: Tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm: tại thành phố Vũng Tàu.

- Đại diện tác giả của hồ sơ được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo sẽ thuyết trình trước Hội đồng giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả. Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tương ứng cơ cấu giải thưởng.

- Các giải pháp tham gia tại Vòng chung kết nếu chưa có sản phẩm hoàn thiện phải có phiên bản mẫu (bản khả dụng tối thiểu) hoặc bản mô tả/mô phỏng để dự thi.

Điều 5. Các hoạt động hỗ trợ trong cuộc thi

- Hội thảo phát động và tọa đàm với các chuyên gia trong lĩnh vực khai thác và chế biến hải sản.

- Các tác giả dự thi được hỗ trợ kết nối để khảo sát trực tiếp tại địa phương để tìm hiểu về thực trạng các vấn đề còn tồn tại (nếu cần thiết).

- Các tác giả dự thi được cố vấn hỗ trợ và tập huấn để hoàn thiện hồ sơ, giải pháp để tham dự Vòng Chung kết

Điều 6. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi

1. Ban Tổ chức do Sở Khoa học và Công nghệ là trưởng ban, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty Hiệp lực và Phát triển Việt, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và các cơ quan liên quan là thành viên. Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) là cơ quan thường trực chủ trì, hợp đồng, hợp tác với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức Cuộc thi.

2. Hội đồng Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập, gồm đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, các doanh nhân thành công, các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực khai thác, chế biến hải sản, công nghệ, kinh doanh, nhà đầu tư… có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá các hồ sơ dự thi.

3. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo không được tham gia dự thi.

Điều 7. Tiêu chí chấm điểm

- Tính đổi mới sáng tạo

- Sự hoàn thiện

- Khả năng giải quyết vấn đề thực tế

- Khả năng thương mại hóa và tăng trưởng

- Tác động và ý nghĩa về kinh tế-xã hội-môi trường

- Khả năng ứng dụng hoặc phát triển giải pháp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Khả năng thuyết trình (Vòng chung kết)

Điều 8. Giải thưởng

05 Giải thưởng tiền mặt: bao gồm:

- 01 Giải Nhất trị giá 50.000.000 triệu đồng;

- 04 Giải Tiềm năng, mỗi giải trị giá 20.000.000 triệu đồng.

- Các tác giả vào Vòng Chung kết được tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Các giải thưởng khác do nhà tài trợ lựa chọn và trao giải (nếu có).

Điều 9. Nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi

Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Điều 10. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự thi

1. Thực hiện các quy định tại Thể lệ Cuộc thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi chấm thi và công bố trao giải.

2. Không sử dụng các giải pháp đạt giải được công bố công khai tại các Cuộc thi khác có tính chất tương tự để tham gia dự thi. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng giải pháp tham gia Cuộc thi này để tham dự các Cuộc thi khác./.

Thể lệ cuộc thi: tại đây

Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://tiny.cc/FIC-dangky.

Phiếu đăng ký: tải tại đây

Hình ảnh, tài liệu truyền thông: https://tiny.cc/FIC-BRVT

-------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ

➤ Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT

➤ Địa chỉ: Số 04 Xuân Diệu, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

➤ Email: startup.brvt@gmail.com

➤ Website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn/

➤ Fanpage:https://www.facebook.com/startup.brvt

➤ Hotline: 0254.650.1999 | 0977337792.

 

 

 

         Phòng KHCN xin kính gửi quý thầy/cô Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học Cấp Quốc gia về Kế toán - Kiểm toán năm 2020 do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức. Chủ đề của Hội thảo "Hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với chuẩn mực kế toán quốc tế"
         Nội dung Thư mời, thời gian, địa điểm và thể lệ của bài viết vui lòng tham khảo file đính kèm.
                   - Thời hạn nộp bài: trước ngày 25/10/2020 (Thứ Sáu).   
                   - Thời gian & địa điểm tổ chức Hội thảo:  ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Số 71 Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
 
File đính kèm:

Phòng KH&CN xin gửi đến quý thầy/cô thông tin về Hội thảo quốc tế "The 3rd international TUNASIA".

Hội thảo được tổ chức Onilne vào ngày 8 tháng 10 lúc 13:00-20:00 East - Asian Time (GMT+7).

Chi tiết về chương trình hội thảo có thể tham khảo tại địa chỉ sau:

https://tunasia.ntu.edu.vn/events/eid/the-3rd-international-tunasia-conference-environmental-education-in-fisheries-a

   Triển khai kế hoạch xét duyệt đề tài cấp cơ sở năm 2020, Phòng KH&CN xin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 644 của Hiệu trưởng về việc xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 2 năm 2020 (file đính kèm).

   Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, khó khăn xin vui lòng liên hệ với Phòng KH&CN (Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó trưởng Phòng KH&CN) để có sự hỗ trợ cần thiết, kịp thời.

File đính kèm:

      1. Thông báo 644.

      2. Quyết định 291 về định mức xây dựng dự toán kinh phí đề tài cấp Trường và đề tài NCKH của Sinh viên; 

      3. Biểu mẫu phục vụ xét duyệt  đề tài cấp Trường và đề tài NCKH của Sinh viên đợt 2 năm 2020.

      4. QĐ 1258 Quy định quản lý đề tài cấp Trường.

      5. QĐ 1658 Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên.

Phòng KHCN kính gửi các quý thầy cô thông báo về "Chương trình Phát triển Nhân lực lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu Vingroup".

Ngày 21/08/2020, Tập đoàn Vingroup công bố triển khai “Chương trình Phát triển nhân lực lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu Vingroup” nhằm góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt cho khoa học, công nghệ Việt Nam. Xuyên suốt chương trình, ứng viên sẽ được trả mức lương cạnh tranh, được đào tạo cơ bản và chuyên sâu, đồng thời có cơ hội tu nghiệp tại những tập đoàn công nghệ, các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Thông tin chi tiết về chương trình, xem thêm TẠI ĐÂY hoặc liên hệ số hotline: 0932218183.

Hồ sơ ứng tuyển gửi về địa chỉ: v.tuyendung@vinbdi.org với tiêu đề mail: CV Ứng tuyển – AI – Họ & tên. Hạn nhận hồ sơ: từ 21/8/2020 – 10/09/2020.

         Phòng KHCN kính gửi quý thầy côThông báo tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình hỗ trợ sau Tiến sĩ trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) hỗ trợ theo Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (https://nafosted.gov.vn/van-ban-do-bo-ban-hanh/).
         Chi tiết về chương trình, điều kiện đăng ký, hồ sơ và thời hạn vui lòng tham khảo thông tin tại địa chỉ website sau:
        Phòng KH&CN xin gửi các quý thầy cô thông báo số 1027/SKHCN-QLKH của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" do Bộ Công thương chủ trì.
        Kính đề nghị các đ/c phổ biến toàn văn nội dung thông báo trên đến toàn thể CBVC trong đơn vị được biết và tổ chức đăng ký các nhiệm vụ KH&CN.
        - Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi về Phòng KHCN chậm nhất 11h00 ngày 07/09/2020. 
        Biểu mẫu đề xuất đề tài và một số định hướng xem chi tiết trong Công văn Số 5327/BCT-KHCN của Bộ Công thương được gửi kèm theo thông báo này (xem file đính kèm).  
        Hồ sơ đề xuất gửi về Phòng KH&CN gồm 01 bản in trên giấy và file word gửi về địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn .
 
File đính kèm:

       Phòng KH&CN thông báo Chương học bổng thạc sỹ, tiến sỹ trong nước của  Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VINBDI)

       Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VINBDI) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

       Chi tiêt thông báo vui lòng tham khảo file đính kèm

File đính kèm:

Thông báo 83/2020/CV-VINIF

 

Phòng KH&CN kính gửi các CBGV thông báo mời viết bài cho hội thảo khoa học quốc tế

Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông qua Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE) cùng với các đối tác gồm có Hội đồng Anh Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG) tổ chức Hội thảo quốc tế "Đổi mới, Sáng tạo và Khởi nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững: 05 năm nhìn lại và tầm nhìn phía trước".

Thời gian: Gửi toàn văn bài viết trước ngày 18.07.2020 đến csie@neu.edu.vn

Trình bày: Bài viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, có dung lượng từ 3000 đến 6000 từ, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khổ giấy A4, bảng mã Unicode, giãn dòng 1.3, lề trái 3 cm, lề trên, lề phải, lề dưới 2 cm.

Cấu trúc: Tên bài viết; họ và tên tác giả, học hàm, học vị, tên đơn vị công tác; tóm tắt bài viết (không quá 250 từ); từ khoá (3-5 từ); nội dung bài viết (có phần giới thiệu và kết luận); tài liệu tham khảo; phụ lục (nếu có). Cuối bài viết, tác giả ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ, trao đổi.
 
Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo thông báo đính kèm.
 
File đính kèm