Sáng chế trong xu thế công nghệ xanh: Những giải pháp từ nhiều hướng tiếp cận

Ngày một quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, các nhà sáng chế Việt Nam, từ những người làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học đến các công ty tư nhân, đều đưa ra những giải pháp công nghệ tiên tiến để không chỉ sẵn sàng góp phần giải quyết vấn đề hiện tại mà còn hướng đến việc xây dựng một tương lai xanh.

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Bài viết trước

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030
Vinh danh mười nhà khoa học trẻ và 20 nữ sinh ngành khoa học tiêu biểu

Bài viết tiếp theo

Vinh danh mười nhà khoa học trẻ và 20 nữ sinh ngành khoa học tiêu biểu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN