Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

  • 07-05-2020
  • /
  • 450
  • Tin tức & Sự kiện

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030”.

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

 

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mục tiêu đặt ra là tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc CMCN 4.0 nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Cụ thể phấn đấu đến năm 2030: Kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm; phát triển lực lượng lao động chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển; hoàn thành xây dựng Chính phủ số; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật số; đạt mức Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN; mạng 5G phủ sóng toàn quốc…

 

Theo dõi bài viết đầy đủ tại liên kết sau:

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17715/chien-luoc-quoc-gia-ve-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-den-nam-2030.aspx

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội hỗ trợ ngành y dược khử khuẩn

Bài viết trước

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội hỗ trợ ngành y dược khử khuẩn
Thông báo thời gian họp vòng Chung khảo và Lễ tổng kết trao giải thưởng KHCN dành cho Sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Tin tiếp theo

Thông báo thời gian họp vòng Chung khảo và Lễ tổng kết trao giải thưởng KHCN dành cho Sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Bài viết liên quan

Bộ Khoa học và Công nghệ  ra mắt chuyên trang Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam
17/05/2021

Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt chuyên trang Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam

Chất xúc tác mới có khả năng xử lý các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại ở nhiệt độ thấp
27/01/2021

Chất xúc tác mới có khả năng xử lý các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại ở nhiệt độ thấp