Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

  • 27-01-2021
  • /
  • 199
  • Tin tức & Sự kiện

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPLATFORM) do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (IP VIETNAM), Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học và công nghệ (MITEC) và các đối tác thiết kế, xây dựng trong khuôn khổ Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020. Nền tảng IPPLATFORM đang được VIPRI vận hành, cho phép doanh nghiệp truy cập, khai thác miễn phí trên www.ipplatform.gov.vn. Nền tảng IPPLATFORM là công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp.

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Nền tảng IPPLATFORM gồm Nền tảng dữ liệu sở hữu công nghiệp, Nền tảng dịch vụ sở hữu công nghiệp và các Module, chức năng;

Nền tảng dữ liệu sở hữu công nghiệp (SHCN) được tích hợp từ: Dữ liệu về đối tượng SHCN đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam được công bố do IP VIETNAM cung cấp định kỳ, dữ liệu về đối tượng SHCN đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam, dữ liệu liên quan do người sử dụng cung cấp được xác thực và dữ liệu phát sinh trong quá trình thực hiện các dịch vụ SHCN (thông qua Module “Cập nhật thông tin”). Module “Tra cứu thông tin” được thiết kế, xây dựng để cho người dùng khai thác dữ liệu có trên Nền tảng dữ liệu SHCN;

 

Theo dõi bài viết đầy đủ tại liên kết sau:

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19476/nen-tang-du-lieu-va-dich-vu-so-huu-cong-nghiep---cong-cu-ho-tro-tao-dung--xac-lap--quan-ly-va-phat-trien-tai-san-tri-tue-cho-doanh-nghiep.aspx

Sự kiện khoa học thế giới nổi bật năm 2020

Bài viết trước

Sự kiện khoa học thế giới nổi bật năm 2020
Thông báo thời gian họp vòng Chung khảo và Lễ tổng kết trao giải thưởng KHCN dành cho Sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Tin tiếp theo

Thông báo thời gian họp vòng Chung khảo và Lễ tổng kết trao giải thưởng KHCN dành cho Sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Bài viết liên quan

Bộ Khoa học và Công nghệ  ra mắt chuyên trang Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam
17/05/2021

Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt chuyên trang Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam

Chất xúc tác mới có khả năng xử lý các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại ở nhiệt độ thấp
27/01/2021

Chất xúc tác mới có khả năng xử lý các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại ở nhiệt độ thấp