Đề tài Nghiên cứu khoa học của Sinh viên

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

đề tài/Cán bộ

hướng dẫn

1

SV2020-13-01: Nghiên cứu nguyên liệu thay thế môi trường chuẩn để nuôi cấy vi khuẩn chi Rhodobacter đạt mật độ 106CFU/ml và định hướng xử lý nước thải chế biến thủy sản

Vũ Thị Lợi

 

2

SV2020-13-02: Nghiên cứu chiết tách protein từ dế ta (Gryllus bimaculatus) theo phương pháp điều chỉnh pH.

Cao Thanh Minh

 

3

SV2020-13-03: Mối quan hệ giữa tính "cool" sản phẩm thời trang, giá trị tiện ích và tiêu khiển cảm nhận, và ý định mua của sinh viên

Trần Thị Mỹ Duyên

 

4

SV2020-13-04: Các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Nha Trang.

Lương Hoài My

5

SV2020-13-05: Nghiên cứu độ bền của thanh hybrid đồng C1100 và nhôm 6061 được chế tạo bằng hàn ma sát.

Nguyễn Minh Toàn

 

6

SV2020-13-06: Điều tra tình hình kháng kháng sinh của các vi khuẩn phân lập từ các mẫu thực phẩm thủy sản thu thập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Thị Thanh Xuyên

 

7

SV2020-13-07: Khảo sát ảnh hưởng của các thành phần hữu cơ lên sự sinh trưởng của chồi và protocom like body (LBD)  cây lan phi điệp tím (Dendrobium anosmum) trong nuôi cấy invitro

Đặng Lê Xuân Hiền

 

8

SV2020-13-08: Ảnh hưởng của các chỉ số tài chính đến sai sót trọng yếu trên BCTC của các công ty niêm yết ở Việt Nam - Ngành hàng tiêu dùng

Trần Khánh Linh

 

9

SV2020-13-09: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và dinh dưỡng của cá thòi lòi Periophthalmodon sp. tại xã Đất Mũi - Cà Mau

Nguyễn Trương Phước Duy

10

SV2020-13-10: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thông số quần đàn cá thòi lòi Periophthalmodon sp. tại xã Đất Mũi - Cà Mau

Trần Văn Quấn

 

11

SV2020-13-11: Nghiên cứu ảnh hưởng của vitamin C bổ sung vào thức ăn đến đáp ứng miễn dịch tự nhiên của cá chim vây vàng Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) giai đoạn giống

Trương Đỗ Thành Nhân

 

12

SV2020-13-12: Đánh giá nhận thức của khách du lịch về sử dụng túi nhựa tại các điểm tham quan du lịch ở thành phố Nha Trang

Phan Thái Huy

 

13

SV2020-13-13: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên làm thêm tại trường Đại học Nha Trang.

Nguyễn Thị Mỹ Trúc

14

SV2020-13-14:Ảnh hưởng của mạng xã hội đến ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên Đại học Nha Trang.

Phạm Thị Doanh Doanh