Search

Dự án cấp Nhà nước

TT Mã số và tên dự án Chủ nhiệm dự án
 1 KC07.DA04/06-10: Hoàn thiện công nghệ chế tạo và qui trình sử dụng hệ thống đồng bộ các thiết bị kỹ thuật phục vụ nuôi tôm thương phẩm thâm canh qui mô trang trại PGS.TS. Phạm Hùng Thắng 
2

KC.06.DA05/11-15: Hoàn thiện công nghệ sản thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm bông (Panulirus ornatus) và tôm hùm xanh (Panulirus homarus)

PGS.TS.Lại Văn Hùng
 3

KC.06.DA20/11-15: Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801)

 ThS. Ngô Văn Mạnh
In nội dung