Search

Đề tài cấp Tỉnh / Bộ / Ngành

STT Mã số đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện
1 B2022-DTN-08-MT Tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì Môi trường với chủ đề “Đa dạng sinh thái biển khu vực ven biển miền Trung ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh 1/2022-12/2022
2 B2022-TSN-06 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thực nghiệm thiết bị đo tự động các thông số hình học chân vịt tàu thủy theo công nghệ đo hiện đại TS. Huỳnh Lê Hồng Thái 1/2022 -12/2023
3 B2022-TSN-07 Giải pháp giáo dục hành vi giảm thiểu sử dụng túi nhựa của cộng đồng dân cư ven biển Miền Trung PGS.TS Lê Chí Công 1/2022 -12/2023
4 B2022-TSN-08 Ứng dụng một số nguồn carotenoids tự nhiên cải thiện sắc tố cá khoang cổ nemo Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830) ThS. Lương Thị Hậu 1/2022 -12/2023
5 B2022-TSN-09 Nghiên cứu sử dụng Artemia nhằm tối ưu hiệu quả xử lý nước thải và tăng trưởng của tôm trong hệ thống nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ThS. Nguyễn Đình Huy 1/2022 -12/2023
6 B2022-TSN-10 Nghiên cứu, đề xuất các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản ven bờ cho các hộ ngư dân hoạt động trong nghề cá quy mô nhỏ khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa TS. Phạm Hồng Mạnh 1/2022 -12/2023
7 CT2022.05 Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ sản xuất, chế biến và thương mại một số loài thuộc họ cá khế (Carangidae) tại khu vực Nam Trung Bộ PGS.TS. Hồ Huy Tựu  
8 CT2022.05.TSC.03 Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá bè vẫu trong lồng trên biển (Caranx ignobilis Forsskảl, 1775) bằng thức ăn công nghiệp tại khu vực Nam Trung Bộ TS.Nguyễn Văn Minh 1/2022-6/2024
9 CT2022.05.TSC.05 Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ phù hợp trong chế biến một số sản phẩm mới từ cá bè vẫu nuôi tại khu vực Nam Trung Bộ TS. Thái Văn Đức 1/2022-12/2023
10 CT2022.05.TSC.06  Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phù hợp trong sơ chế và bảo quản cá chim vây vàng và cá bè vẫu nuôi tại khu vực Nam Trung Bộ TS. Mai Thị Tuyết Nga 1/2022-12/2023
11 CT2022.05.TSC.07 Nghiên cứu đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm cá chim vây vàng và cá bè vẫu tại khu vực Nam Trung Bộ TS. Nguyễn Ngọc Duy 1/2022-12/2023
12 CT2022.05.TSC.08 Quản lý chung Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 “Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ sản xuất, chế biến và thương mại một số loài thuộc họ cá Khế (Carangidae) tại khu vực Nam Trung Bộ TS. Trần Thị Mỹ Hạnh 1/2022-12/2024
13 CT2022.05.TSN.01 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để ứng dụng, phát triển công nghệ sản xuất, chế biến và thương mại công nghệ sản xuất, chế biến và thương mại cá chim vây vàng và cá bè vẫu nuôi biển tại khu vực Nam Trung Bộ TS. Nguyễn Hữu Khôi 1/2022-12/2023
14 CT2022.05.TSN.02 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống cá bè vẫu (Caranx ignobilis Forsskảl, 1775) tại khu vực Nam Trung Bộ ThS. Hoàng Thị Thanh 1/2022-6/2024
15 CT2022.05.TSN.04  Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ phù hợp trong chế biến một số sản phẩm mới từ cá chim vây vàng nuôi tại khu vực Nam Trung Bộ PGS.TS Vũ Ngọc Bội 1/2022-12/2023
16 CT2022.08.TSN.07 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sấy và bảo quản một số cây dược liệu tiềm năng vùng Nam Trung Bọ và Tây Nguyên TS. Nguyễn Thị Vân 1/2022-12/2023
In nội dung

STT Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện
1 B2021-TSN-01 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thân vỏ cano cỡ nhỏ kiểu kết cấu sandwich từ vật liệu inox + foam TS. Huỳnh Văn Vũ 1/2021 -12/2022
2 B2021-TSN-02 Xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá khế vằn (Gnathanodon speciosus) TS. Ngô Văn Mạnh 1/2021 -12/2022
3 B2021-TSN-03 Nghiên cứu tương quan giữa thành phần vi khuẩn kỵ khí và hiệu quả lên men methane của bùn hoạt tính từ hệ thống xử lý nước thải thủy sản TS. Ngô Thị Hoài Dương 1/2021 -12/2022
4 B2021-TSN-04 Nghiên cứu xử lý kỵ khí nước thải thủy sản có hàm lượng ammonia (NH4+) cao bằng hệ vi sinh vật kỵ khí FEAMMOX ThS. Lê Phương Chung 1/2021 -12/2022
5 B2021-TSN-05 Nghiên cứu nâng cao sinh trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc của cá khoang cổ cam Amphiprion percula (Lacepede, 1802) ThS. Trần Văn Dũng 1/2021 -12/2022
In nội dung

STT Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện
1 B2020-TSN-11 Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị và đề xuất tiêu chuẩn kiểm tra an toàn kỹ thuật động cơ diesel dùng làm máy chính trên tàu cá Việt Nam TS. Phùng Minh Lộc 1/2020 - 12/2021
2 B2020-TSN-12 Nghiên cứu tác động của nghề khai thác thủy sản bằng lồng day và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp cho khu vực Nam Trung Bộ TS. Vũ Kế Nghiệp 1/2020 - 12/2021
3 B2020-TSN-562-13 Đánh giá tác động của dinh dưỡng cá bố mẹ lên chất lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm (Lates calcarifer) trong điều kiện biến đổi khí hậu  TS. Phạm Đức Hùng 1/2020 -12/2022
4 B2020-TSN-562-14 Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu nanocompozit từ graphene, hydroxyapatit và chitosan ứng dụng làm chất hấp phụ một số ion kim loại nặng và phẩm nhuộm trong nước TS. Nguyễn Văn Hòa 1/2020 -12/2021
5 CT2020.01.TSN.02 Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản cá lóc tươi (Channa striata) và phi lê cá lóc Thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong bảo quản, chế biến nông thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long” thực hiện từ năm 2020 TS. Nguyễn Văn Minh 1/2020 - 12/2021
In nội dung

STT Mã số đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện
1 B2019-TSN-07 Nghiên cứu chiết tách một số hợp chất có hoạt tính sinh học từ phế liệu quả cacao định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng TS. Nguyễn Văn Tặng 1/2019 - 12/2020
2 B2019-TSN-08 Nghiên cứu ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến nuôi cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus Sauvage,1878) tại Sóc Trăng TS. Nguyễn Lâm Anh 1/2019 - 12/2020
3 B2019-TSN-10 Đánh giá hiện trạng và đề xuất hệ thống giám sát tàu cá (VMS) khai thác xa bờ tỉnh Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hòa TS. Tô Văn Phương 1/2019 - 12/2020
4 B2019-TSN-562-08  Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của giáp xác chân chèo (Pseudodiaptomus annandalei) trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS. Đinh Văn Khương 1/2019 - 6/2021
In nội dung

STT Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện
1   Ảnh hưởng của sóng nhiệt lên sản xuất giống cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis) (Heat wave impacts on the seed production of Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis) Lê Minh Hoàng 2018-2021
2   Ứng dụng giải pháp công nghệ mới về khai thác và bảo quản sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của đội tàu khai thác hải sản xa bờ Vũ Như Tân 2018-2020
3   Dự án Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Vật liệu ngư cụ - Yêu cầu chất lượng Nguyễn Hữu Thanh 2019-2020
In nội dung

STT Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện
1 B2017-TSN-06 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bền vững của người Việt Nam PGS. TS Hồ Huy Tựu 2017-2018
2 B2017-TSN-05 Phát triển bảo hiểm nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam Nguyễn Thị Kim Anh 2017-2019
In nội dung

 
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm 
I

Đề tài, dự án với tỉnh Khánh Hoà

   
1 Hoàn thiện quy trình tách chiết và xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L. Hoàng Thị Huệ An 12/2015 - 12/2017
2 Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế Lê Chí Công 05/2017 - 05/2019
3 Xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá sủ đất (Nibea diacanthus Lacepède, 1802) tại Khánh Hòa  Ngô Văn Mạnh 06/2017 - 06/2019
4 Đánh giá nguy cơ đối với mối nguy vi sinh vật gây bệnh, ký sinh trùng, nitrat trên rau ăn sống tại Khánh Hòa và đề xuất giải pháp quản lý nguy cơ  Nguyễn Thuần Anh 09/2017 - 09/2019
5 Công nghệ khai thác cá ngừ đại dương (công nghệ câu cá ngừ; công nghệ bảo quản cá ngừ)  Nguyễn Trọng Lương 09/2017 - 09/2029
6 Nghiên cứu thu nhận và tinh sạch hợp chất bromophenols từ một số loài rong tại vùng biển Khánh Hòa  Nguyễn Thế Hân 10/2017 - 04/2020
7 Ứng dụng công nghệ nghề lưới vây  Nguyễn Văn Nhuận 11/2019 - 11/2021
8 Xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sủ đất (Protonibea diacanthus Lacepède, 1802) tại Khánh Hòa Ngô Văn Mạnh 10/2021 - 10/2023
9 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Tai bồ (Platax teira Forsskål, 1775) tại Khánh Hòa Phạm Quốc Hùng 11/2022 - 05/2025
10 Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm ốc nhảy Strombus canarium (Linnaeus, 1758) tại Khánh Hòa Vũ Trọng Đại 11/2022 - 05/2025
11 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ (Lutjanus malabaricus Bloch & Schneider, 1801) tại Khánh Hòa” Nguyễn Văn Minh 12/2022 - 06/2025
 II  Đề tài, dự án với tỉnh Ninh Thuận    
 1 Khảo sát một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa, điều trị   Phạm Quốc Hùng  
Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh Ninh Thuận  Nguyễn Quốc Khánh  
Nghiên cứu chế biến và thu nhận các chất có hoạt tính sinh học từ măng tây trồng tại Ninh Thuận  Vũ Ngọc Bội  
III   Đề tài, dự án với tỉnh Bến Tre    
 Nghiên cứu thử nghiệm khai thác mực bằng câu vàng tại tỉnh Bến Tre  Hoàng Văn Tính  
IV   Đề tài, dự án với tỉnh Phú Yên    
 Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tại đầm Ô Loan, Tuy An, Phú Yên - Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững  Nguyễn Thanh Sơn  
 Đề tài, dự án với tỉnh Đăk Nông    
 Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển, quản lý nguồn lợi thủy sản hồ chứa tỉnh Đăk Nông  Trần Văn Phước  
 VI  Đề tài, dự án với tỉnh Quảng Nam    
 1 Nghiên cứu ứng dụng nghề câu vàng khai thác mực tầng đáy ở tỉnh Quảng Nam  Hoàng Văn Tính  
 2 Nghiên cứu ứng dụng điện Mặt trời trên tàu lưới vây tỉnh Quảng Nam  Nguyễn Đức Sĩ  
VII   Đề tài, dự án với tỉnh Quảng Ninh    
1  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất giống nhân tạo ốc đĩa tại Quảng Ninh  Ngô Anh Tuấn  

 

In nội dung

STT Mã số và tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
   Năm 2010  
1

B2010-13-51: Thiết kế - chế tạo thiết bị thu hồi Protein từ dịch máu cá trong dây chuyền chế biến cá tra ở Nam bộ

Phạm Hùng Thắng
2

B2010-13-59: Nghiên cứu nâng cao năng suất và chất lượng sinh khối Artemia franciscana nuôi trong ao đất tại Khánh Hòa

Nguyễn Tấn Sỹ
3

B2010-13-58: Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất chitin chất lượng cao, giảm ô nhiễm môi trường, đáp ứng nhu cầu của thị trường Nhật để sản xuất glucosamine

Trang Sĩ Trung
4

B2010-13-57: Nghiên cứu sử dụng thiết bị lọc cá bằng lưới có mắt lưới hình vuông ở đụt lưới kéo đáy ven bờ thành phố Nha Trang

Hoàng Hoa Hồng
5

B2010-13-56: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống triền đà đa năng dùng để kéo, đẩy tàu vỏ composite cỡ vừa (L≤18m) tại Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Ngọc Diệp
6

B2010-13-55: Xây dựng hệ thống giải pháp thúc đẩy sinh viên Trường Đại học Nha Trang học tập tốt

Lê Phước Lượng
7

B2010-13-52: Nghiên cứu hội chứng chết đỏ ở tôm he chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Khánh Hòa và đề xuất biện pháp phòng và trị

Đỗ Thị Hòa
8

B2010-13-53: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh sản của cá Thiều (Arius thalassinus Rüppell, 1837) tại vùng biển tỉnh Kiên Giang

Trần Văn Phước
   Năm 2011  
 9  B2011-13-03GEN: Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.) và trai tai tượng (Tridacna spp.) ven biển Trung và Nam Bộ, Việt Nam  Đặng Thúy Bình
10  B2011-13-01: Nghiên cứu quy trình công nghệ ương và nuôi cá đối mục (Mugil cephalus) thương phẩm  Phạm Xuân Thủy
 11 B2011-13-02: Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn mới dùng để sản xuất probiotics phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất tôm hùm ở Việt Nam  Phạm Thu Thủy
   Năm 2012  
 12 B2012-13-10GEN: Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa (Hippocampus spp.) ven biển Nam Trung Bộ và Nam bộ Việt Nam  TS. Đặng Thuý Bình
 13 B2012-13-04: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng vào việc nâng cao giá trị sử dụng của bã sắn  TS. Nguyễn Minh Trí
 14 B2012-13-14SP: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học sử dụng nấm men và ứng dụng trong tạo chất thơm/ chất màu dạng bột  TS. Tạ Thị Minh Ngọc
   Năm 2013  
 15 B2013-13-10GEN: Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa (Hippocampus spp.) ven biển Nam Trung Bộ và Nam bộ Việt Nam  TS. Đặng Thuý Bình
 16  B2013-13-05: Nghiên cứu quy trình nuôi thu sinh khối loài Trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri)  ThS. Trương Thị Bích Hồng
 17 B2013-13-06: Nghiên cứu vòng đời của sán lá đơn chủ thuộc họ Capsalidae ký sinh trên cá biển nuôi tại Khánh Hòa  ThS. Phan Văn Út
 18 B2013-13-07: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị hàn ma sát  TS. Trần Hưng Trà
 19 B2013-13-08: Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thịt và cá tại Việt Nam  ThS. Phạm Thành Thái
   Năm 2014  
 20 B2014-13-09: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá khoang cổ cam Amphiprion percula (Lacepede, 1802) ThS. Trần Văn Dũng
 21 B2014-13-10:  Nghiên cứu đặc điểm loài và phương thức lây nhiễm của kí sinh trùng Perkinsus spp. ký sinh trên nhuyễn thể tại Việt Nam TS. Phạm Quốc Hùng
 22 B2014-13-11: Nghiên cứu quá trình ôxy hóa lipid và acid béo của sản phẩm cá bớp  (Rachycentron canadum) phi lê trong chế biến và bảo quản đông lạnh TS. Nguyễn Văn Minh
23 B2014-13-12: Phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ TS. Lê Kim Long
 24 B2014-13-13: Nghiên cứu quy trình sản xuất tảo xoắn Spirulina platensis (Geitler, 1925) bằng nước biển ThS. Trần Thị Lê Trang
 25 B2014-13-14: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thăm dò kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm bác sĩ Lysmata amboinensis (De Mann, 1888) TS. Lục Minh Diệp
   Năm 2015  
 26  Giải pháp vượt rào cản xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam  TS. Nguyễn Thị Trâm Anh
   Năm 2016  
 27 B2016-TSN-01: Nghiên cứu rong tảo phụ sinh (Epiphyte algae) trên rong sụn (Kappaphycus  alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa và Ninh Thuận  ThS. Khúc Thị An
 28 B2016-TSN-02: Thiết kế, chế tạo thiết bị cảnh báo sự cố hệ thống động lực tàu cá xa bờ  TS. Phùng Minh Lộc
 29 B2016-TSN-03: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống tôm cảnh Harlequin (Hymenocera picta Dana, 1852)  ThS. Đoàn Xuân Nam
 30 B2016-TSN-04: Nghiên cứu ảnh hưởng của cộng đồng đến phát triển bền vững du lịch biển đảo duyên hải miền Trung  TS. Lê Chí Công
 
In nội dung