Search

Đề tài khoa học cấp Nhà Nước

 
TT Mã số và tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
   Năm 2008  
 1 KC.07.27: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh, quy mô trang trại PGS.TS. Phạm Hùng Thắng
   Năm 2010  
 2 KC.06.23/06-10: Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, công thức và công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm Hùm Bông (P. ornatus) và tôm Hùm Xanh (P. homarus) PGS.TS. Lại Văn Hùng
   Năm 2011  
 3 KC.07.TN04/11-15: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi nang (microencapsulation) để bao gói dầu gấc tinh chế đạt tiêu chuẩn thực phẩm  ThS. Trần Hải Đăng 
4

KC.07.02/11-15: Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm olygosaccharid (olygochitosan và olygochitin) để bảo quản sau thu hoạch nguyên liệu thuỷ sản đánh bắt xa bờ

TS.Vũ Ngọc Bội
   Năm 2012  
 5  KC.07.08/11-15: Nghiên cứu công nghệ và thiết bị bảo quản, chế biến rong nho (Caulerpa lentillifera) quy mô công nghiệp  ThS.Nguyễn Thị Mỹ Trang
 KC.07.02/11-15: Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm olygosaccharid (olygochitosan và olygochitin) để bảo quản sau thu hoạch nguyên liệu thuỷ sản đánh bắt xa bờ  TS.Vũ Ngọc Bội
 7  KC.07.TN04/11-15: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi nang (microencapsulation) để bao gói dầu gấc tinh chế đạt tiêu chuẩn thực phẩm  ThS.Trần Hải Đăng
   Năm 2013  
 8  KC.07.08/11-15: Nghiên cứu công nghệ và thiết bị bảo quản, chế biến rong nho (Caulerpa lentillifera) quy mô công nghiệp  TS.Vũ Ngọc Bội
   Năm 2014  
 9  KC.07.11/11-15: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất thực phẩm  ThS.Trần Hải Đăng 
 10  Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm và ứng dụng trong xử lý môi trường và nông nghiệp  PGS.TS. Trang Sĩ Trung
 11  Hợp tác nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống giám sát sử dụng mạng cảm biến không dây trong kiểm soát chất lượng và tiết kiệm năng lượng cho chuỗi hậu cần thủy sản lạnh  TS. Mai Thị Tuyết Nga
   Năm 2015  
 12  Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng, yếu tố môi trường và kích thích sinh sản lên chất lượng trứng của cá dìa TS. Phạm Quốc Hùng
   Năm 2016  
13  Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển Quảng Nam và lân cận  TS. Trần Đức Phú
14  Nghiên cứu chế tạo vật liệu aerogel dựa trên nền graphene có cấu trúc 3D ứng dụng cho siêu tụ hiệu năng cao  TS. Nguyễn Văn Hoà