Search

Dự án cấp Bộ

Mã số và tên dự án

Hoàn thiện quy trình sản xuất hệ thống lưới đăng khai thác cá thu ở vùng biển Khánh Hòa

Chủ nhiệm dự án Trần Đức Phú
Thời gian bắt đầu - kết thúc 01/2015-12/2016
Dự kiến kết quả đạt được

Hồ sơ thiết kế kết cấu khung hệ thống lưới Đăng

 

Hồ sơ thiết kế chuồng lưới Đăng cải tiến

 

Quy trình kỹ thuật chế tạo hệ thống lưới Đăng

 

Quy trình kỹ thuật khai thác lưới Đăng

 

01 hệ thống lưới Đăng

 

Tài liệu sản xuất và hướng dẫn sử dụng lưới Đăng

 

In nội dung

Tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm he chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ở Bắc Trung Bộ

Mã số và tên dự án

B2014-13-02DA: Xây dựng mô hình nuôi tôm he chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ở Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm dự án Nguyễn Tấn Sỹ
Thời gian bắt đầu - kết thúc 01/2014-12/2015
Dự kiến kết quả đạt được

- Quy trình công nghệ nuôi tôm he chân trắng ở Bắc Trung Bộ (năng suất 12-15 tấn/ha, kích thước 50-80 con/kg, tỷ lệ sống 65-80%).

- Đề xuất 1 mô hình nuôi tôm he chân trắng ở Bắc Trung Bộ (qui mô 1,5 - 2 ha, năng suất 12-15 tấn/ha/vụ).

- 15-20 tấn tôm thương phẩm (kích thước 50-80 con/kg).

- Tập huấn 40-60 cán bộ kỹ thuật về kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng.

 

In nội dung

Tên dự án: Xây dựng mô hình ấp, ương nuôi ấu trùng và cá giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii, Lacepede 1801) tại khu vực Bắc Trung Bộ

Mã số và tên dự án

B2014-13-01DA: Xây dựng mô hình ấp, ương nuôi ấu trùng và cá giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii,Lacepede 1801) tại khu vực Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm dự án Lại Văn Hùng
 
Thời gian bắt đầu - kết thúc 01/2014-12/2015
Dự kiến kết quả đạt được

- Quy trình ương ấp và ương nuôi cá chim vây vàng tại khu vực Bắc Trung Bộ (Tỷ lệ nở ≥ 70%, tỷ lệ sống của cá bột lên cá hương ≥ 10%, tỷ lệ sống cá hương lên cá giống ≥ 80% và tỷ lệ dị hình ở cá giống ≤ 3,0%)

- Mô hình sản xuất giống cá chim vây vàng

- 50000 con cá chim vây vàng giống kích cỡ 4-5 cm/con

- Đào tạo 10-15 cán bộ kỹ thuật về sản xuất và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng
- Tập huấn cho 50 ngư dân về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng

 

In nội dung

Tên dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ khai thác ghẹ (thuộc họ Portunidae) bằng lồng bẫy ở vùng biển Việt Nam

Mã số và tên dự án

B2012-13-11DA: Hoàn thiện quy trình công nghệ khai thác ghẹ (thuộc họ Portunidae) bằng lồng bẫy ở vùng biển Việt Nam

Chủ nhiệm dự án Trần Đức Phú
 
Thời gian bắt đầu - kết thúc 01/2012-01/2014
Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

- 01 bộ hồ sơ thiết kế lồng bẫy (2 – 3 mẫu).

 

- 01 bộ quy trình chế tạo lồng bẫy (2 – 3 mẫu).

 

- 01 bộ quy trình khai thác ghẹ bằng lồng bẫy (2 – 3 mẫu).

 

- 400 Lồng bẫy thí nghiệm và 600 Lồng bẫy bán cho ngư dân (2 – 3 mẫu).

 

- 01 bộ Tài liệu hướng dẫn Quy trình chế tạo, quy trình khai thác ghẹ bằng nghề lồng bẫy (2 – 3 mẫu).

 

- Đào tạo thạc sĩ, kỹ sư và công nhân: 01 thạc sĩ, 01 kỹ sư, 20 công nhân

- Bài báo khoa học: 01

 

In nội dung

Tên dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo hệ thống toilet bằng vật liệu Composite trang bị trên các tàu khách hoạt động ven biển Việt Nam

Mã số và tên dự án

B2012-13-09DA: Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo hệ thống toilet bằng vật liệu Composite trang bị trên các tàu khách hoạt động ven biển Việt Nam

Chủ nhiệm dự án Phạm Văn Thu
Thời gian bắt đầu - kết thúc 01/2012-01/2015
Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

- 01 bộ quy trình công nghệ chế tạo hệ thống toilet có xử lý vi sinh bằng vật liệu composite

 

- 80 hệ thống toilet cho tàu 12-20m đi trong ngày (Kích thước: L x B x h = 2 cái x 0,6 x 0,75 x 0,9m, công suất xử lý 360 lít/ngày.đêm) được cấp giấy chứng nhận của Đăng kiểm cho phép trang bị trên các tàu ven biển.

 

- 10 hệ thống toilet cho tàu 20-30m đi dài ngày (Kích thước: L x B x h = 2,0 x 1,1 x 1,25m, công suất xử lý 2m3/ngày.đêm cho 25 khách) được cấp giấy chứng nhận của Đăng kiểm cho phép trang bị trên các tàu ven biển.

 

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề về chế tạo hệ thống toilet có xử lý vi sinh bằng vật liệu composite: 2 kỹ sư và 20 công nhân

- Bài báo khoa học: 01 bài

 

In nội dung

Tên dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo tàu hai thân (catamaran) vỏ composite phục vụ du lịch biển

Mã số và tên dự án

B2010-13-01DA: Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo tàu hai thân (catamaran) vỏ composite phục vụ du lịch biển

Chủ nhiệm dự án Đinh Đức Tiến
Thời gian bắt đầu - kết thúc 3/2010 ÷ 03/2012
Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tàu hai thân vỏ composite do Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt. - Quy trình thi công tàu hai thân vỏ composite. - 02 tàu hai thân vỏ composite với các thông số kích thước đã thiết kế. - Sản phẩm được đánh giá đạt yêu cầu. - 02 kỹ sư công nghệ và 20 công nhân. - Ký được hợp đồng chuyển giao công nghệ

 

 

In nội dung

Tên Dự án: Hoàn thiện công nghệ chế tạo và qui trình sử dụng hệ thống thiết bị sản xuất chitin - chitosan từ phế liệu chế biến thủy sản

Mã số và tên dự án

B2009-13-02DA: Hoàn thiện công nghệ chế tạo và qui trình sử dụng hệ thống thiết bị sản xuất chitin - chitosan từ phế liệu chế biến thủy sản

Chủ nhiệm dự án Trần An Xuân
Thời gian bắt đầu - kết thúc 5/2009÷6/2012
Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

- Hồ sơ thiết kế hệ thống thiết bị. - Quy trình công nghệ chế tạo hệ thống thiết bị. - Qui trình sử dụng hệ thống thiết bị. - 02 hệ thống thiết bị hoàn chỉnh đạt năng suất 500kg nguyên liệu/mẻ. - Đào tạo 05 kỹ sư, 01 thạc sỹ và 20 công nhân cơ khí thuỷ sản. - Bài báo công bố: 02

 
In nội dung