Thông báo

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn” [29/10/2021]
Tọa đàm quốc gia "Tác động của Covid-19 đến các Doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp khu vực miền Trung” [19/10/2021]
Thông báo mời viết bài và tham dự Hội thảo East Asia Fisheries Technologists Association (EAFTA) 2021 [12/10/2021]
Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 23 năm 2021 [02/09/2021]
Khóa học miễn phí của AuthorAID: Viết bài báo và đề cương nghiên cứu [23/08/2021]
Thư mời tham dự Hội thảo quốc gia “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người” [16/08/2021]
Thư mời tham dự Hội thảo Trực tuyến "INNOVATIONS IN HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT: LEADERS' ROLES AND STRATEGIES FOR ASSURING INSTITUTION'S QUALITY TO THRIVE IN THE PANDEMIC" [16/08/2021]
Thư mời viết bài báo tiếng Việt và tiếng Anh đăng trên Tạp chí Khoa học trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng [15/07/2021]
Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học quốc tế ICBF 2021 [15/07/2021]
Thư mời tham gia Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tương lai của ngân hàng trong kỉ nguyên Trí tuệ nhân tạo” [15/07/2021]