Thông báo

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận

         Phòng KHCN xin gửi đến Quý Thầy cô Thông báo số 1404/SKHCN-QLKH của Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020. Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo thông báo đính kèm.
         Hồ sơ đề xuất xin gửi về phòng KHCN trước ngày 17/02/2020  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).

File đính kèm:
1. Thông báo
2. Mẫu BM-02-01-01
3. Mẫu A1-ĐXNV
4. Mẫu B1.5-ĐXĐHDA
5. Phụ lục 1
6. Phụ lục 2
7. Phụ lục 3

Các tin liên quan

Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại"