Thông báo

Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II

           Phòng KHCN xin kính gửi quý Thầy/Cô Thông báo "CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NĂM 2020 ĐỢT IIcủa quỹ NAFOSTED.

          Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đánh giá xét chọn từ ngày 02/3/2020 đến 17h00 ngày 31/3/2020.

Mục tiêu tài trợ
            – Tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
            – Nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.
            – Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn mực quốc tế.
            – Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

         Để biết thêm thông tin chi tiết và thể lệ hồ sơ vui lòng tham khảo website tại địa chỉ sau:

https://nafosted.gov.vn/thong-bao-chuong-trinh-tai-tro-nghien-cuu-co-ban-trong-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-nam-2020-dot-ii/  

Các tin liên quan

Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại"