Thông báo

Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56

         Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC được biết và viết bài tham luận cho "Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56" tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang ngày 15&16/5/2020 (file đính kèm). 
        Chủ đề của hội thảo "Các trường đại học kỹ thuật với phát triển khoa học công nghệ biển tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ". Nội dung của bài viết, thể lệ bài viết xin tham khảo thông báo mời viết bài.
        Thời gian nhận bài:
               - Tóm tắt bài tham luận:  trước ngày 30/3/2020
               - Toàn văn bài tham luận:  trước ngày 20/4/2020
         Bài viết xin gửi về địa chỉ email: clbkhcn56@ntu.edu.vn, thông tin chi tiết về hội thảo vui lòng liên hệ TS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng Phòng KHCN (Điện thoại: 0932410086).
------------------------------------------------
File đính kèm: Thông báo mời viết bài

Các tin liên quan

Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại"