Thông báo

Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56

Phòng KH&CN xin gửi đến quý Thầy cô Thông báo số 2 Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 56 tại Trường Đại học Nha Trang

Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang xảy ra trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhằm đảm bảo an toàn cho đại biểu tham gia Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 56 tại Trường Đại học Nha Trang, theo quy định của Chính phủ, Ban tổ chức Hội thảo xin thông báo thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: ngày 26&27 tháng 6 năm 2020

Phòng KH&CN xin thông báo đến toàn thể CBVC được biết và viết bài tham luận gửi đến Hội thảo. Chủ đề của hội thảo "Các trường đại học kỹ thuật với phát triển khoa học công nghệ biển tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ". Nội dung của bài viết, thể lệ bài viết xin tham khảo file đính kèm.

Thời gian nhận bài: Toàn văn bài tham luận:  trước ngày 22/5/2020.

Bài viết xin gửi về địa chỉ email: clbkhcn56@ntu.edu.vn, thông tin chi tiết về hội thảo vui lòng liên hệ TS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng Phòng KHCN (Điện thoại: 0932410086).

Tập tin đính kèm:

1. Thông báo số 2

2. Phụ lục

Các tin liên quan

Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại"