Thông báo

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

  • 21/05/2021

Phòng KH&CN xin gửi đến quý thầy/cô công văn số 1891/BTNMT - TTTNMT ngày 23/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; phát triển phong trào bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Bộ tài nguyên và môi trường đã đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đề xuất, giới thiệu tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc để xét tặng Giải thưởng theo quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TTBTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng kê khai theo mẫu biểu ban hành tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam, gửi về Cơ quan thường trực Giải thưởng là Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước ngày 31 tháng 7 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện).
Lễ trao tặng Giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021.

Thông tin về việc xét tặng Giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường http://www.monre.gov.vn và website của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: http://www.monremedia.vn/

File đính kèm:

1. Thông báo nộp hồ sơ xét thưởng

2. Công văn số 1891/BTNMT - TTTNMT

3. Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT Quy định về giải thưởng