Thông báo

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN về khai thác và chế biến khoáng sản

        Phòng KH&CN xin gửi các quý thầy cô thông báo số 1027/SKHCN-QLKH của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" do Bộ Công thương chủ trì.
        Kính đề nghị các đ/c phổ biến toàn văn nội dung thông báo trên đến toàn thể CBVC trong đơn vị được biết và tổ chức đăng ký các nhiệm vụ KH&CN.
        - Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi về Phòng KHCN chậm nhất 11h00 ngày 07/09/2020. 
        Biểu mẫu đề xuất đề tài và một số định hướng xem chi tiết trong Công văn Số 5327/BCT-KHCN của Bộ Công thương được gửi kèm theo thông báo này (xem file đính kèm).  
        Hồ sơ đề xuất gửi về Phòng KH&CN gồm 01 bản in trên giấy và file word gửi về địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn .
 
File đính kèm: