Thông báo

Thông báo mời viết bài và tham dự Hội thảo East Asia Fisheries Technologists Association (EAFTA) 2021

  • 12/10/2021

Phòng KH&CN kính gửi đến quý thầy cô Thông báo về Hội thảo "East Asia Fisheries Technologists Association (EAFTA) 2021"  (Thông tin chi tiết vui lòng xem các Thông báo đính kèm).

Các chủ đề chính của Hội thảo:
+ Seafood Technology
+ Food Processing
+ Utilization of Marine Resources
+ Bio-functional compounds in Marine Resources
+ Food Safety and Hygiene
Thời gian tổ chức hội thảo: 26-28/11/2021
Hạn chót nhận bài: 25/10/2021 (mẫu đính kèm)
 
File đính kèm: