Thông báo

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn”

  • 29/10/2021
Phòng KH&CN kính gửi đến quý thầy cô thông báo về Hội thảo Khoa học quốc gia  “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn”. 

Nhằm mục đích tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học, các học giả, các chuyên gia, các nhà quản lý và những quý vị quan tâm trao đổi học thuật, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học giáo dục, đặc biệt là vấn đề tự chủ đại học và xây dựng mô hình trường đại học thông minh, Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề: “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức giáo dục, các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, các tổ chức, cá nhân tham gia viết bài và tham dự hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên Hội thảo: “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh - Từ Lý luận đến thực tiễn”.

2. Thời gian, địa điểm

Thời gian (dự kiến): ngày 14 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Số 98, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội).

3. Nội dung

Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau:

* Tự chủ đại học – bước đổi mới quản trị và phương pháp giáo dục

* Mô hình đại học thông minh – Lý luận & thực tiễn

(Thông tin chi tiết theo Thông báo gửi kèm)

Thời gian nhận bài: đến 30/11/2021

File đính kèm:

1. Thông báo số 1