Thông báo

Thông báo về Hội thảo quốc tế "The 3rd international TUNASIA"

Phòng KH&CN xin gửi đến quý thầy/cô thông tin về Hội thảo quốc tế "The 3rd international TUNASIA".

Hội thảo được tổ chức Onilne vào ngày 8 tháng 10 lúc 13:00-20:00 East - Asian Time (GMT+7).

Chi tiết về chương trình hội thảo có thể tham khảo tại địa chỉ sau:

https://tunasia.ntu.edu.vn/events/eid/the-3rd-international-tunasia-conference-environmental-education-in-fisheries-a