Thông báo

Thư mời tham dự Hội thảo quốc gia “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người”

  • 16/08/2021

Phòng Khoa học và Công nghệ kính gửi đến quý thầy cô thư mời đăng ký tham dự và viết bài cho Hội thảo quốc gia “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người

Nội dung chính của Hội thảo

     - Công nghệ gene, protein và vật liệu mới trong lĩnh vực thực phẩm;

     - Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

     - Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến và bảo quản thực phẩm;

Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

     - Ngày: 8/12/2021

     - Địa điểm: Trường Đại học Mở Hà Nội

Thời gian nhận bài và đăng ký tham dự

     - Nộp tóm tắt tham luận trước ngày: 15/9/2021

     - Nộp toàn văn tham luận trước ngày: 15/10/2021

     - Thông báo chấp nhận tham luận trước ngày: 21/11/2021

     - Đăng ký tham dự hội thảo trước ngày: 26/11/2021

 

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm

File đính kèm:

Thư mời đăng ký và viết bài tham dự hội thảo