Thông báo

Thư mời viết bài Hội thảo ICBF 2022

  • 17/06/2022

Phòng KH&CN kính gửi đến quý thầy cô thông tin về Hội thảo Khoa học quốc tế "The International Conference on Business and Finance” (ICBF 2022) do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2022.

Đây là cơ hội để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ các nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, tài chính, kinh doanh, v.v. 

Những nghiên cứu được xét duyệt trong hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn, có uy tín như: 

Journal of Economic Development (Chung-Ang University) – Scopus

Asian Journal of Law and Economics (De Gruyter Publisher) – ISI-ESCI

International Journal of Economics and Management (University Putra Malaysia) – Scopus

China Finance Review International - Scopus;

Special Issue - Journal of Chinese Economic and Business Studies - Scopus;

Ngoài ra, nhiều bài báo cũng được chọn lọc công bố ở Book Series Vietnam and The Global Economy (World Scientific, Singapore) và Kỷ yếu hội thảo được xuất bản bởi nhà xuất bản uy tín.

 

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý thầy cô tham gia viết bài tham dự hội thảo. Đồng thời Ban Tổ chức Hội thảo kính nhờ Quý thầy cô có thể chia sẻ thông tin Hội thảo rộng rãi đến đồng nghiệp, bạn bè, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và học sinh cao học quan tâm tham dự. Sự đóng góp và hỗ trợ của của Quý thầy cô là một nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của Hội thảo. (Thư mời viết bài và chi tiết thông tin hội thảo được đính kèm theo)

 

Các mốc thời gian quan trọng:

30/06/2022: Hạn cuối nộp bài. 

01/08/2022: Thông báo kết quả phản biện. 

10/08/2022: Hạn cuối đăng ký tham dự. 

25-26/08/2022: Ngày diễn ra hội thảo.

Để biết thêm thông tin chi tiết Hội thảo, Quý thầy cô vui lòng truy cập trang website chính thức:

https://icbf2022.sciencesconf.org/

 

File đính kèm:

1. Thư mời viết bài

2. Call for Paper