Thông báo

Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia về Kế toán - Kiểm toán năm 2020

         Phòng KHCN xin kính gửi quý thầy/cô Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học Cấp Quốc gia về Kế toán - Kiểm toán năm 2020 do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức. Chủ đề của Hội thảo "Hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với chuẩn mực kế toán quốc tế"
         Nội dung Thư mời, thời gian, địa điểm và thể lệ của bài viết vui lòng tham khảo file đính kèm.
                   - Thời hạn nộp bài: trước ngày 25/10/2020 (Thứ Sáu).   
                   - Thời gian & địa điểm tổ chức Hội thảo:  ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Số 71 Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
 
File đính kèm: