Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030”.

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội hỗ trợ ngành y dược khử khuẩn

Bài viết trước

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội hỗ trợ ngành y dược khử khuẩn
Vinh danh mười nhà khoa học trẻ và 20 nữ sinh ngành khoa học tiêu biểu

Bài viết tiếp theo

Vinh danh mười nhà khoa học trẻ và 20 nữ sinh ngành khoa học tiêu biểu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN