Search

Thông báo thời gian họp vòng Chung khảo và Lễ tổng kết trao giải thưởng KHCN dành cho Sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Thông báo thời gian họp vòng Chung khảo và Lễ tổng kết trao giải thưởng KHCN dành cho Sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

 

1. Mục đích

     - Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học;

     - Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên;

     - Tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và Giải thưởng năm 2021.

2. Thời gian tổ chức Vòng chung khảo: Ngày 24/12/2021

     + Tổ chức họp Hội đồng ở Trường Đại học Nha Trang gồm 02 Hội đồng:

                    - Hội đồng số 2: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

                    - Hội đồng số 4: Khoa học Nông nghiệp

     + Tổ chức họp Hội đồng ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội gồm 03 Hội đồng:

                    - Hội đồng số 1: Khoa học Tự nhiên

                    - Hội đồng số 3: Khoa học Y, Dược

                    - Hội đồng số 5: Khoa học Xã hội

3. Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong CSGDĐH năm 2021:

        - Thời gian dự kiến: Sáng ngày 31/12/2021

 

File đính kèm:

1. Công văn số 5891/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/12/2021 về việc thông báo thời gian họp Hội đồng vòng chung khảo của sinh viên và Lễ tổng kết, trao Giải thường KH&CN dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong CSGDĐH năm 2021;
2. Mẫu đăng ký tham dự vòng chung khảo và Lễ tổng kết, trao Giải thưởng;
3. Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị trình bày báo cáo tại phiên họp hội đồng vòng chung khảo và viết bài đăng kỷ yếu;
4. Mẫu trang bìa báo cáo trình chiếu tại Hội đồng chấm vòng chung khảo;
5. Mẫu viết báo cáo tóm tắt đăng kỷ yếu cho các đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Y-Dược, Khoa học Nông nghiệp
6.  Mẫu viết báo cáo tóm tắt đăng kỷ yếu cho các đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội.

 

  • Chia sẻ

Bài viết trước

"Đánh thức" nghiên cứu "ngủ trong ngăn kéo"

Bài tiếp tiếp theo

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NHÓM NGHIÊN CỨU

Danh mục tin