Thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học

 • 28/12/2020
 • 128

Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất gạch lát có tính năng thoát nước

 • 28/12/2020
 • 108

Tiềm năng phát triển công nghệ điều trị ung thư bằng xạ trị proton ở Việt Nam

 • 28/12/2020
 • 88

Triển vọng phát triển ứng dụng công nghệ xạ trị dựa trên bức xạ neutron trong điều trị ung thư

 • 28/12/2020
 • 73

TUNASIA-mini conference

 • 22/12/2020
 • 112

Hội thảo “Kết nối Hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trên cơ sở các nguồn tin khoa học và công nghệ”

 • 09/10/2020
 • 232

Hội nghị hỗ trợ công tác xây dựng, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học

 • 08/10/2020
 • 183

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị kiểm tra thấm lỏng bằng kỹ thuật bồn bể

 • 30/09/2020
 • 134

Mẫu toilet trị giá 529 tỷ đồng này sắp được NASA phóng vào vũ trụ

 • 30/09/2020
 • 158

Các nhà khoa học cuối cùng cũng biết được mức độ bức xạ trên Mặt Trăng, và đó không phải là tin tốt

 • 30/09/2020
 • 121

VKIST triển khai nghiên cứu bốn nhóm công nghệ chủ lực

 • 30/09/2020
 • 147

Nền tảng Dữ liệu và Dịch vụ sở hữu công nghiệp tiếp tục được quan tâm khai thác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ

 • 21/09/2020
 • 89