Search

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của các chủng virus gây ra dịch tiêu chảy cấp ở lợn (Porcine epidemic diarrhea-PED) đang lưu hành ở Việt Nam và ứng dụng trong chẩn đoán và định hướng sản xuất vaccine

Nhóm nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam do TS. Lê Văn Phan làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của các chủng virus gây ra dịch tiêu chảy cấp ở lợn (Porcine epidemic diarrhea-PED) đang lưu hành ở Việt Nam và ứng dụng trong chẩn đoán và định hướng sản xuất vaccine” trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2018.

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của các chủng virus gây ra dịch tiêu chảy cấp ở lợn (Porcine epidemic diarrhea-PED) đang lưu hành ở Việt Nam và ứng dụng trong chẩn đoán và định hướng sản xuất vaccine

Đề tài nhằm nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật RT-PCR trong chẩn đoán và định type nhanh các chủng PEDV gây dịch PED; Giải mã, phân tích hệ gen của các chủng PEDV đang lưu hành tại Việt Nam; Xác định được nguồn gốc tiến hóa, sự biến đổi di truyền của các chủng PEDV; và phân lập PEDV và định hướng phát triển vaccine phòng dịch PED.

Một số kết quả của đề tài:

- Đã thu thập được 300 mẫu bệnh phẩm là ruột và phân của lợn nghi bị bệnh PED tại các tỉnh của miền Nam, miền Trung và miền Bắc của Việt Nam trong thời gian từ 2013-2016. Đây sẽ là nguồn mẫu bệnh phẩm quan trọng phục vụ các nghiên cứu không chỉ về virus gây bệnh PED mà còn đối với các virus gây tiêu chảy khác như TGE, Rotavirus, Deltacoronavirus... 

Tiếp tục theo dõi bài viết đầy đủ tại đây

 

  • Chia sẻ

Danh mục tin