Tin tức & Sự kiện

Sự kiện khoa học thế giới nổi bật năm 2020
28/12/2020

Sự kiện khoa học thế giới nổi bật năm 2020

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen dược liệu Trọng lâu Việt Nam (Paris vietnamensis (Takht.) H. Li)
28/12/2020

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen dược liệu Trọng lâu Việt Nam (Paris vietnamensis (Takht.) H. Li)

Thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học
28/12/2020

Thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học

Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất gạch lát có tính năng thoát nước
28/12/2020

Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất gạch lát có tính năng thoát nước

Tiềm năng phát triển công nghệ điều trị ung thư bằng xạ trị proton ở Việt Nam
28/12/2020

Tiềm năng phát triển công nghệ điều trị ung thư bằng xạ trị proton ở Việt Nam

Triển vọng phát triển ứng dụng công nghệ xạ trị dựa trên bức xạ neutron trong điều trị ung thư
28/12/2020

Triển vọng phát triển ứng dụng công nghệ xạ trị dựa trên bức xạ neutron trong điều trị ung thư

TUNASIA-mini conference
22/12/2020

TUNASIA-mini conference

Hội thảo “Kết nối Hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trên cơ sở các nguồn tin khoa học và công nghệ”
09/10/2020

Hội thảo “Kết nối Hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trên cơ sở các nguồn tin khoa học và công nghệ”

Hội nghị hỗ trợ công tác xây dựng, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học
08/10/2020

Hội nghị hỗ trợ công tác xây dựng, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị kiểm tra thấm lỏng bằng kỹ thuật bồn bể
30/09/2020

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị kiểm tra thấm lỏng bằng kỹ thuật bồn bể

Mẫu toilet trị giá 529 tỷ đồng này sắp được NASA phóng vào vũ trụ
30/09/2020

Mẫu toilet trị giá 529 tỷ đồng này sắp được NASA phóng vào vũ trụ

Các nhà khoa học cuối cùng cũng biết được mức độ bức xạ trên Mặt Trăng, và đó không phải là tin tốt
30/09/2020

Các nhà khoa học cuối cùng cũng biết được mức độ bức xạ trên Mặt Trăng, và đó không phải là tin tốt