Chuyển đổi chất thải nhựa thành nhiên liệu

Để kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020 - Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh, WIPO GREEN đang giới thiệu một số công nghệ thân thiện với môi trường trên hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến WIPO GREEN online database.

Xu hướng bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng thay thế

Bài viết trước

Xu hướng bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng thay thế
Vinh danh mười nhà khoa học trẻ và 20 nữ sinh ngành khoa học tiêu biểu

Bài viết tiếp theo

Vinh danh mười nhà khoa học trẻ và 20 nữ sinh ngành khoa học tiêu biểu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN