Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội hỗ trợ ngành y dược khử khuẩn

Với những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đã kịp thời hỗ trợ khử khuẩn một cách an toàn, nhanh chóng các trang thiết bị vật tư y tế của Bệnh viện Bạch Mai, một ổ dịch COVID-19 lớn giữa Thủ đô.

 

Chuyển đổi chất thải nhựa thành nhiên liệu

Bài viết trước

Chuyển đổi chất thải nhựa thành nhiên liệu
Vinh danh mười nhà khoa học trẻ và 20 nữ sinh ngành khoa học tiêu biểu

Bài viết tiếp theo

Vinh danh mười nhà khoa học trẻ và 20 nữ sinh ngành khoa học tiêu biểu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN