Đánh thức tiềm năng của những loài cỏ cây thông dụng

 • 19/06/2020
 • 119

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ phối hợp với Công ty cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí chính xác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

 • 17/06/2020
 • 211

Sáng chế trong xu thế công nghệ xanh: Những giải pháp từ nhiều hướng tiếp cận

 • 07/05/2020
 • 297

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

 • 07/05/2020
 • 385

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội hỗ trợ ngành y dược khử khuẩn

 • 07/05/2020
 • 387

Chuyển đổi chất thải nhựa thành nhiên liệu

 • 28/04/2020
 • 385

Xu hướng bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực năng lượng thay thế

 • 28/04/2020
 • 383

Bộ KIT xét nghiệm Covid -19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận

 • 28/04/2020
 • 204

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Tiến Sơn: Con đường khoa học có nhiều điều thú vị

 • 28/04/2020
 • 158

Tìm hiểu về các chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu liên quan đến sở hữu trí tuệ

 • 28/04/2020
 • 150

Xử lý nước thải bằng nhũ tương nano sắt

 • 28/04/2020
 • 149

Những đầu tư mới của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua chương trình tài trợ sau tiến sĩ được hy vọng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và cải thiện môi trường học thuật Việt Nam nhưng để chương trình như vậy phát huy hiệu quả như mong đợi, có thể vẫn cần những điều chỉnh phù hợp trong tương lai.

 • 07/04/2020
 • 77